Proje | İnşaat | Enerji Kimlik Belgesi | EKB | Metraj | Eskişehir
default logo

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR VE KİMLER ALMASI GEREKİYOR?

Enerji Kimlik Belgesi kısaca EKB “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NERELERDE GEREKLİDİR?

Kamu binaları dahil, konut ve ticari binalar almak zorundadır. İbadethaneler, Organize Sanayi Bölgesindeki yapılar ve 50 m² ‘yi geçmeyen yapılar kanun kapsamı dışındadır ve Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda değildir.

Yeni binalarda; Yapı kullanma (iskan) almak için ilgili belediyeye verilmesi gereken belgelerden bir tanesidir. Aynı zamanda apartman girişinde asılması da yasa gereği bir mecburiyettir.

Mevcut (Eski) binalarda; Tapu alış-satış işlemleri için, 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile bu belgenin ibrazı yasa gereği mecburidir. Enerji Kimlik Belgesi binanın tamamını kapsadığı için, tapu işlemlerinden önce binanız için EKB’nizi şimdiden alın.

OTURDUĞUM BİNANIN ENERJİ KİMLİK BELGESİ VAR MI?

E-Devlet Sisteminden, ikametinizde ki binanın Enerji Kimlik Belgesini kontrol edin.

Bazı Referanslar

Eskişehir Emniyet Sarayı

  Toki tarafından 2015 yılında tamamlanan Eskişehir Emniyet Sarayı 38.000 m² kapalı alana sahip

Yukarı